Macedonian Truth Forum   

Go Back   Macedonian Truth Forum > Macedonian Truth Forum > Macedonian History

Reply
 
Thread Tools
Old 02-17-2019, 09:28 PM   #21
Carlin
Senior Member
 
Carlin's Avatar
 
Join Date: Dec 2011
Location: Canada
Posts: 3,306
Carlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud of
Default

Кочо Рацин

Драговитските богомили


Богомилството е една од најсветлите, најзначајните и најинтересните појави на средновековното минато на Повардарјето. Наспроти официјалното христијанство, што е воведено одозгора, од страна на самите државни главари, и што е пренесено од Византија, со цел идејно да се зацврсти владавината на новата словенска феудална аристократија, богомилството никна од народот, ги зафати најшироките народни маси и во верско-опозициона форма го мобилизира народниот отпор против с поголемото феудално поробување. По тој начин, отпрвин како верско-опозициона секта, богомилството подоцна се претвори по вистинско социјално-реформаторско народно движење со отворени стремежи за промени на општествениот поредок. Во таа повисока фаза од својот развиток богомилството со своето високоморално сфаќање на средновековните културни проблеми, со својата народна, рационалистичка интерпретација на христијанството, како и со својата беспоштедна критика на сите негативни последици од феудалното устројство на општеството, што настанаа во време на првите симптоми од распаѓањето на феудализмот кај нас пројави таков порој од необично смели и напредни мисли за својата епоха, што со право го поставуваат во редот на значајните социјално-реформаторски движења во историјата. Веќе cо самото тоа богомилството би требало да се смета и како наше најсветло историско минато, што ги овоплотило нашите најдрагоцени културни традиции и ни оставило едно богато културно наследство.

На тоа наследство наидуваме насекаде во нашиот народен живот. Како една од најкрупните појави на јужнословенската историја",[1] богомилството со своето учење ги завладеа срцата на словенските народи на Балканот",[2] длабоко навлезе во духовниот живот на балканските Словени"[3] и при такви услови невозможно е да не влијаело силно врз нашиот народен живот, да не оставило подлабоки траги во нашите народни обичаи и преданија, но нашиот богат народен бит".[4] Нашата народна култура, нашиот богат народен фолклор, неисцрпната духовна ризница на нашиот народ низ многу мрачни векови на искушение повеќе се дело од влијанието на богомилството одошто од влијанието на православјето. Повеќе се во нив одразени немирот и трезноста на богомилството, одошто слепата вера и укоченост на православјето.

Full article here:
https://www.marxists.org/makedonski/...i-bogomili.htm


Кочо Рацин

Селското движење на богомилите во Средниот век


На нашите широки народни слоеви речиси и непознато им е големото средновековно народно движење на богомилите. Многумина и не претчувствуваат дека нивните одамнешни предедовци учествувале во тоа движење, станувајќи во одбрана на демократските преданија на својата старословенска задруга, против новите, словенски феудални и црковни властелини. Но уште е помал бројот на оние што знаат дека лулката на тоа движење му била меѓу Словените што живееле во Повардарјето, и дека од првата богомилска општина, меѓу племето Драговити, како зраци од светлина потекнало богомилското учење низ целиот свет", како што го вели тоа големиот хрватски научник Фрањо Рачки.

Кои биле тие наши храбри предеди, што во глувата доба на европскиот среден век ја запалиле таа светлина", и што барале тие?

Full article here:
https://www.marxists.org/makedonski/...e-bogomili.htm

Кочо Рацин main page:
https://www.marxists.org/makedonski/racin/

БОГОМИЛСКОТО ДВИЖЕЊЕ:
https://www.youtube.com/watch?v=HjtfOtGD4hI
Carlin is offline   Reply With Quote
Old 02-25-2019, 02:57 PM   #22
Carlin
Senior Member
 
Carlin's Avatar
 
Join Date: Dec 2011
Location: Canada
Posts: 3,306
Carlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud ofCarlin has much to be proud of
Default

Images of abandoned Bogomil Graveyard near Ilidzievo (Илиџиево), Salonica area:
https://www.atlasobscura.com/places/...mils-graveyard
Carlin is offline   Reply With Quote
Reply

Tags
bogomilism, bogomils, macedonia


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump